Cánh vít tải

Gia công cánh vít tải theo yêu cầu.

Vật liệu: thép, inox, …