Băng tải xích pallet, xích con lăn.

Dùng để vận chuyển nhiều loại hàng có kích thước và khối lượng lơn như pallet, các kiện hàng lớn.