Băng tải xích cào, máng cào

Dùng để vận chuyển nhiều loại như pallet, các kiện hàng lớn.

Danh mục: